Werk/Projecten

Door: 
6MM - Multimedia
October, 2019
Door: 
7PUI & 6MM
June, 2019
Door: 
3GRM - Printmedia
May, 2019

Zorg

Zorg: verwijst naar alle initiatieven die erop gericht zijn dat alle leerlingen het goed stellen op school, als ‘lerende’ én als ‘persoon’. Het schoolteam, bestaande uit vakleraren, paramedici (orthopedagoog, psycholoog, opvoeder, ergotherapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige), pedagogisch coördinator, ondersteunend personeel en directie, geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.
Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas