Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Inschrijven

Hieronder vindt u de tijdslijn van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021:

1. Bekendmaking vrije plaatsen op 21 februari 2020.
2. Voorrangsperiode van 2 maart 2020 tot 13 maart 2020 (kinderen van een zelfde leefentiteit en kinderen van personeel).
3. Bekendmaking vrije plaatsen na voorrangsperiode op 17 maart 2020.
4. Aanmeldingsperiode van 19 maart 2020 t.e.m. 3 april 2020. Aanmelden gebeurt via onze website. Er verschijnt op 19 maart 2020 een link die u doorstuurt naar onze aanmeldwebsite.
5. Verwerking en ordening van alle aanmeldingen van 3 april 2020 t.e.m. 22 april 2020.
6. Bekendmaking van de resultaten op donderdag 23 april 2020. Leerlingen die gunstig gerangschikt werden, worden telefonisch gecontacteerd. Leerlingen die ongunstig gerangschikt werden, ontvangen van de school een weigeringsdocument.
7. Inschrijvingsperiode van 27 april 2020 t.e.m. 18 mei 2020. Indien op 18 mei 2020 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende leerling (volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen) uitgenodigd tot inschrijving op 19 mei 2020.
8. Start vrije inschrijvingen vanaf 20 mei 2020.
9. Klachten kunnen gemeld worden aan de directie van de betrokken school. In tweede instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige als neutraal persoon. De klacht moet binnen de vijf schooldagen na de toekenning van het resultaat gemeld worden. Binnen de 2 schooldagen na ontvangst van de klacht komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.
10. Tot en met de 5de schooldag van oktober 2020 kan een geweigerde leerling opgebeld worden, indien er een plaats vrij komt volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen.

 

Inlichtingen/Schoolreglement:
 
Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.beIndien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Opendeur

Onze opendeurdag gaat door op zaterdag 15 februari 2020. Bijkomende informatie wordt spoedig online geplaatst.

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas