Contact

U kunt de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen
 

Tijdlijn inschrijvingen schooljaar 2020-2021 
 

1. Bekendmaking vrije plaatsen op 21 februari 2020.
 
2. Oefenperiode vanaf 17 januari 2020 tot 1 maart 2020.

3. Voorrangsperiode van 2 maart 2020 tot 13 maart 2020 (kinderen van een zelfde leefentiteit en kinderen van personeel).

4. Bekendmaking vrije plaatsen na voorrangsperiode op 17 maart 2020.

5. Aanmeldingsperiode van 19 maart 2020 t.e.m. 3 april 2020. Aanmelden gebeurt via onze website. Er verschijnt op 19 maart 2020 een link die u doorstuurt naar onze aanmeldpagina.
 
6. De ordeningscriteria voor inschrijving zijn bepaald op 20% volgorde van aanmelden en 80% toeval. (Bijvoorbeeld: er zijn 4 vrije plaatsen. Op basis van chronologie zal 1 plaats worden toegewezen want 20% van 4 = 1 (0.8 wordt afgerond naar 1) en op basis van toeval worden 3 plaatsen toegewezen want 80% van 4 = 3 (3,2 wordt afgerond naar 3).)

7. Verwerking en ordening van alle aanmeldingen van 3 april 2020 t.e.m. 22 april 2020.

8. Bekendmaking van de resultaten op donderdag 23 april 2020. Leerlingen die gunstig gerangschikt werden, worden telefonisch gecontacteerd. Leerlingen die ongunstig gerangschikt werden, ontvangen van de school een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de wachtlijst.

9. Door de uitbraak van COVID-19 wordt de inschrijvingsperiode verlaat. Deze periode start nu op 8 juni 2020 (ipv 27 april) en loopt tot 26 juni 2020. Indien op 26 juni 2020 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende leerling (volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen) uitgenodigd tot inschrijving op 27 juni 2020.

10. Start vrije inschrijvingen vanaf 7 juni 2020.

11. Klachten kunnen gemeld worden aan de directie van de betrokken school. In tweede instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige als neutraal persoon. De klacht moet binnen de vijf schooldagen na de toekenning van het resultaat gemeld worden. Binnen de 2 schooldagen na ontvangst van de klacht komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.

12. Tot en met de 5de schooldag van oktober 2020 kan een geweigerde leerling opgebeld worden, indien er een plaats vrij komt volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra info aanmeldingen

Bij het aanmelden wordt er eerst gevraagd om het rijksregisternummer van de leerling in te vullen. Het tijdstip waarop u het rijksregisternummer verzendt, is het officiële tijdstip van de aanmelding. Op basis van deze tijdsaanduiding wordt bepaald wie als eerste zich heeft aangemeld. Na het ingeven van het rijksregisternummer heeft u alle tijd om alle overige gegevens verder in te vullen. Heeft u geen rijksregisternummer, neem dan van te voren contact op met de school.

Er wordt telkens 1 aanmelding per leerling per klas aanvaard. Het is dus niet mogelijk om meerdere aanmeldingen voor dezelfde klas door te voeren. U hoeft dus ook geen familieleden of vrienden op te trommelen om mee aan te melden. Als u echter een leerling voor verschillende klassen wenst aan te melden, dan dient u wel telkens een aparte aanmelding door te voeren.

Voorbeeld 1: uw leerling zit momenteel in het 2e middelbaar ASO. Het is op 19 maart 2020 nog niet duidelijk of hij voor dit 2e middelbaar gaat slagen. U wenst uw kind dus zowel voor het 2e als voor het 3e middelbaar op onze school in te schrijven. Ook zijn jullie er nog niet uit of uw leerling nu TSO of BSO gaat volgen. Dit betekent dat u voor uw leerling 4 aparte aanmeldingen gaat doorvoeren --> BSO 2e middelbaar + BSO 3e middelbaar + TSO 2e middelbaar + TSO 3e middelbaar.

Voorbeeld 2: uw leerling zit in het 6e leerjaar basisonderwijs en behaalt goede punten. Er kan op 19 maart 2020 met 99% zekerheid worden gezegd dat hij zijn getuigschrift basisonderwijs zal behalen. Er kan voor deze leerling maar 1 aanmelding worden doorgevoerd --> A-stroom, 1e middelbaar.

We raden u aan om de aanmelding zeker een keer te oefenen via deze link.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrije plaatsen

A-stroom: twee vrije plaatsen voor type 4

B-stroom:

7PUI: 2 vrije plaatsen voor type 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelatingsvoorwaarden 

Het origineel M-verslag, opgemaakt door het CLB, dient op het moment van inschrijving (dus nog niet bij aanmelding) aan de school te worden afgegeven. Zonder het ondertekende origineel M-verslag kan de school de leerling niet inschrijven, ook al heeft die volgens de lijst van aanmelding officieel een plaats. Neem contact op met de school of met uw clb als u hierover meer informatie wenst.

Voor inschrijvingen in het eerste middelbaar van de A-stroom dient de leerling het getuigschrift basisonderwijs te hebben behaald.
Voor inschrijvingen in het eerste middelbaar van de B-stroom mag de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald.

Enkel leerlingen behorende tot type 4* of type 9* kunnen in onze school worden ingeschreven.

Alle gegevens die bij de aanmelding werden opgegeven dienen correct te zijn. Als er bij de aanmelding foutieve gegevens werden ingevuld, kan het zijn dat die aanmelding wordt vernietigd.

*Type 4: leerlingen met een motorische beperking.
*Type 9: leerlingen met ASS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlichtingen/Schoolreglement

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.beIndien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement
 

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas